Two Proud Boys ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการจลาจลของ US Capitol

อัยการกล่าวว่าชายทั้งสองสมคบคิดเพื่อ “ขัดขวาง โน้มน้าว ขัดขวาง และแทรกแซงการบังคับใช้กฎหมาย” ในระหว่างการจลาจล สมาชิกสองคนของProud Boysซึ่งเป็นกลุ่มเกลียดชังทางขวาถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการมีส่วนร่วมในการบุกโจมตีรัฐสภาสหรัฐฯเมื่อวันที่ 6 มกราคม ในคืนวันศุกร์ อัยการของรัฐบาลกลางประกาศข้อกล่าวหาต่อ Dominic Pezzola วัย 43 ปี จากเมือง Rochester รัฐนิวยอร์ก...